Professió
Odontòleg
Descripció

Tècnic superior de Laboratori i diagnòstic clínic l’any 2007.
Higienista titulat superior l’any 2009.
Graduat en Odontologia per la Facultat de Medicina i Odontologia per la Universitat de València l’any 2014.
Titulat en instal·lacions radiodiagnòstiques.