LA MALALTIA GINGIVAL

5a0d6b35542f5910192073.jpg

La malaltia gingival és una inflamació de les genives que pot aturar-se si es detecta a temps, o bé pot acabar provocant danys irreversibles que afecten l’ós i teixit que rodeja i sosté les dents.

Si no és realitza un correcte raspallat, la placa bacteriana no s’elimina bé i això fa que els bacteris puguin infectar la part superficial de les genives i les dents així com el teixit subgingival i l’ós que sosté les dents.

Aquesta malaltia té varies fases:

  • Gingivitis: Aquesta és l’etapa inicial i més lleu ,on es produeix una inflamació de les genives i és la més fàcil de tractar si es detecta a temps, ja que aquí l’ós encara no es veu afectat. Un fet que ens ha d’alertar  és el sagnat de les genives durant el raspallat o l’ús del fil dental.

 

  • Periodontitis: En aquesta segona etapa els ossos i teixits que mantenen les dents al seu lloc, ja es veuen afectats. A la geniva que envolta   la dent es forma una bossa a  on s’acumulen les restes d’aliments i la placa bacteriana.

 

  • Periodontitis avançada: És l’etapa final de la malaltia i a on els danys són permanents i irreversibles. En aquest cas, ens trobem amb l’ós destruït. Això fa que les dents es desplacin i s’afluixin provocant problemes en la mossegada i com a conseqüència, si no es realitza el tractament adequat les podem perdre.

 

Com podem reconèixer si tenim aquesta malaltia?

Aquesta malaltia sol presentar-se més en adults i si es detecta en la seva fase inicial  es pot frenar el seu desenvolupament.

Alguns del seus símptomes solen ser:

  • Sagnat de les genives al raspallar-se.
  • Genives inflamades, sensibles i enrogides.
  • Presència de mal alè.
  • Pus entre les dents i les genives.
  • Pèrdua de lageniva.
  • Canvis en la forma en què encaixen les dents.
  • Canvis en la forma en què encaixen les pròtesis parcials.

 

Com podem prevenir la gingivitis?

Una correcta higiene bucal és fonamental i sempre ha d’anar acompanyada de visites periòdiques al dentista per controlar l’evolució de la malaltia i fer les higienes dentals amb la periodicitat adequada per mantenir la nostra boca sana.

Per altra banda, els bons hàbits com una alimentació saludable, evitar  el tabaquisme, controlar malalties sistèmiques com la diabetis..., també ens pot ajudar  a millorar  la salut bucal.