Blanquejament dental

59b0fa01ddb72372435320.jpg

Es tracta  d’un tractament dental estètic que aconsegueix reduir tons per arribar al color original de les peces dentals, deixant les dents més blanques i brillants.

 

Per què s’enfosqueixen les dents?

El color de les dents pot veure’s alterat a causa de factors interns o externs. En el cas dels primers, tenen lloc en l’etapa de formació de la dent: taques per ingesta d’antibiòtics del grup de les Tetraciclines, excés de fluor, cops, fractures, envelliment... Per altra banda troben les causes extrínseques, que són aquelles que provenen dels hàbits de la persona: consum de tabac, té, cafè, vi, aliments amb alt contingut de pigments i inclús l’ús de Clorhexidina per tractar dolències a nivell bucal.

 

Solució

Blanquejar les dents permet eliminar la majoria de les imperfeccions produïdes per tots aquests factors, tot i això, no totes les taques o enfosquiments dentals són eliminables o millorables a traves d’aquest tractament. En aquests casos, es pot requerir un altre tipus de solució odontològica estètica, com pot ser l’ús de carilles de porcellana o corones de ceràmica.

 

Metodologia

El tractament es realitza a la clínica dental, on la seva duració aproximada és d’una hora i s’acompanya d’un tractament complementari a casa, amb les indicacions del professional. Pràcticament en tots els casos, és necessari realitzar una higiene professional prèvia a la realització del tractament.

És imprescindible, abans de sotmetre’s al tractament, que l’odontòleg faci una exploració per comprovar que el pacient té un estat de salut dental correcte, així com també periodontal i de teixits tous orals. Si no és així, el blanquejament pot ser perillós i pot arribar a provocar danys irreversibles sobre aquests teixits.

També és possible que aparegui sensibilitat dental durant l’aplicació del tractament. Normalment és transitòria i poc intensa, però ha de ser prevista i controlada pel professional per què no vagi a més i dificulti o impedeixi la realització del mateix.

Si el blanquejament s’efectua de forma correcta seguint les instruccions del professional, s’utilitza un producte segur, amb una regulació sanitària i venut per les empreses adequades, no es fa malbé l’esmalt de la dent. És per això que és tant important posar-se en mans d’un dentista qualificat i expert en la matèria.

La venta de blanquejadors alternatius estan prohibits per la llei i suposen un risc per la salut, ja que poden ocasionar greus problemes a la nostra boca i es poden malmetre les dents de forma molt severa.

Temporalitat

“Un dels principals factors que fa que s’enfosqueixi el color de les dents és el pas del temps” afirma el doctor Amengual, expert en blanquejament dental. “Si es blanqueja una dent, amb el temps tornarà a enfosquir-se però no com fins al estat inicial abans del tractament. Per a que aquest grau de blanquejament perduri en el temps s’hauran de prendre mesures de manteniment, inclús, amb el temps, algun re-tractament. El tabac, així com determinats aliments i begudes poden influir en el color de les dents, però realment el que més influeix es adoptar les mesures higièniques inadequades”.

 

Bibliografia web relacionada:

http://www.icoev.es/blogicoev/10-consejos-que-no-debes-olvidar-si-quieres-hacerte-un-blanqueamiento-dental/