NOVES TECNOLOGIES I SALUT DENTAL

59c24b9d3316a303197723.jpg

I tu com t’informes?

La comunicació tradicional segueix ocupant una “parcel·la” molt important a les clíniques dentals  en la forma de transmetre la seva informació. Es tracta d’una comunicació directa amb el pacient que és vital per poder realitzar la funció clínica. Tot i així, és cert que les clíniques també busquen, cada cop més, fórmules que ofereixin més proximitat i feedback amb el pacient a curt termini.

Avui dia, les persones busquem el màxim d’informació possible sobre qualsevol empresa abans de prendre la decisió final de realitzar la visita personal a l’establiment. És per això que invertir temps i esforços en millorar aquest aspecte és imprescindible.

Aquestes noves eines, com l’espai web, les xarxes socials, campanyes SEM i altres formes de publicitat, fan que la clínica dental sigui molt més propera al seu públic. L’èxit d’un centre d’aquest tipus resideix en la imatge que projecta tant cap a l’interior com cap a l’exterior.  El fet d’emetre una imatge positiva significa aconseguir que els pacients presents o futurs tinguin coneixement, opinió i valoració favorable dels serveis que s’ofereixen, prèviament i posterior a la visita, no solament clínica.

Per aquesta raó, el nostre centre  s’ha volgut actualitzar en la seva forma de comunicar-se: s’ha tingut en compte la realitat actual i la manera en què els nostres pacients s’informen sobre els possibles tractaments, la nostra activitat a la clínica o fins i tot el sòl fet de fer conèixer qui som.

La fluïdesa en la comunicació (incloent les noves tecnologies) i la confiança amb el professional són conceptes que van units de la “mà” en la nostra activitat professional.  Treballar sobre aquests punts garanteix la satisfacció dels nostres pacients, el nostre principal objectiu com a clínica dental.

Tot i això, per molta informació que fiquem al teu abast tinguis en compte que no et farem l’empastament per Internet!