La càries i els seus símptomes

L’estat de salut de les nostres dents està, bàsicament, definit per l’estil...